Transfective, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli düzeylerde genel erişimi geliştirmeye yardımcı olan çeşitli çok kültürlü pazarlama yerelleştirme çözümleri sunar:

 • Dijital
 • İnternet
 • Mobil
 • Televizyon
 • Radyo
 • Baskı

Pazarlama çevirisi için kaynak dil içeriğini yenilikçi ve ilgi çekici bir şekilde oluşturmak çok zaman alıcı ve zordur. Çeviri metninin gösterilen bu çabayı yansıtmasını sağlamak için Transfective, kampanya boyunca genel verimliliği sağlamak için modern teknolojinin yanı sıra metin yazarlığı konusunda deneyimli pazarlama alanında uzman çevirmenlerden yardım almaktadır. Her proje, kültürel nüanslara dikkate alan en kaliteli sonuçları ortaya çıkaran bağımsız olarak sertifikalı kalite yönetim yazılımımız aracılığıyla tamamlanır.

KÜLTÜREL DANIŞMANLIK

Uluslararası piyasalarla çalışırken kültürel nüansların tam anlamıyla dikkate alınmasını sağlamak çok önemlidir. Transfective’ın kültürel danışmanları hedef piyasalarda güvenilir bilgiye sahiptirler, çünkü en iyi sonuçları almak için her bölge için yaratıcı süreci tekrarlamak mümkündür. Vizyonunuz ve idealiniz, istenen sonucu elde etmek için en işlevsel şekilde uyarlanır.

Transfective ile işbirliği yaptığınızda, stratejik ve yönetici ekiplerinize hedeflenen bölgeler hakkında geniş bilgi sağlanacağı için bilinçli pazarlama ve ticari kararları almalarını sağlayacaktır.

 • Renkler
 • Resimler
 • Sesler
 • Kelimeler
 • Medya

METNİN KÜLTÜRE GÖRE UYARLANMASI VE ÇEVİRİ UYARLAMASI

Standart çeviri işlemi, metnin anlamını değiştirmeden, kaynak dil ile mümkün olduğunca yakından eşleşen bir metin üretmeye yöneliktir. Bu belirli içerik türleri için geçerli olsa da, pazarlama söz konusu olduğunda daha yaratıcı bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Bu senaryoda, hedef metindeki cümleler veya sözcükler değiştirilse bile çevirideki kaynak metnin önemini ve anlamını iletmek çok önemlidir.

Farklı kültürlerin belirli yönleri genellikle göz ardı edilir ve araştırma yapılmaması nedeniyle hassas terimler çeviri/baskı öğelerine yansıyabilir. Bu tür yaklaşımlar, hedef dilde anlamsız veya hakaret içerikli dahi olma riski taşır.

Transfective’deki deneyimli proje yöneticileri, kurum içi çeviri uyarlaması ve metnin kültüre göre uyarlanması işlemlerini yönetmektedir. Bu alandaki dil uzmanları reklamcılık, pazarlama veya söz konusu projeye yakından bağlantılı alanlarda iyi bir altyapıya sahiptir, böylece gereksinimler tam olarak karşılanır.

Bu süreç Transfective ile müşteri arasında işbirliğine dayalı bir çalışma ile ortaya çıkar. Ekibimiz, kültürel önemlerine bağlı olarak belirli terimlerin ve ifadelerin neden seçilmesi gerektiğine ilişkin açıklamalar ile geniş bilgi paylaşır ve müşteri daha sonra içeriğin nasıl oluşturulacağını seçer. Bu işbirliği hem kültürel açıdan uygun/yeterli hem de markanın mesajını/amacını yansıtan sonuçlar üretir.

MARKA YÖNETİMİ

Marka, bir organizasyonun en önemli değeri olarak kabul edilir. Markalar, en iyi şekilde yönetildiklerinde, bir hizmet veya ürün için müşteriyle etkileşimde bulunan, satışları artıran ve sadakati destekleyen idealler üretebilir.

Farklı pazarların/hedef kitlelerinin bir markayı nasıl algıladıkları Transfective tarafından ayrıntılı olarak analiz edilir ve her bölge bağımsız bir marka çalışması olarak ele alınır. Transfective bu yaklaşımla birçok kuruluşun çeşitli piyasalarda markalarını yönetmesini sağlamıştır. Uzmanlığımız, her pazardaki başarı oranının yüksek olmasını sağlamak için en uygun global marka yönetimi kaynaklarını ele almamızı sağlar.

İSİM TESTİ

Bir şirket, ürün veya hizmet için en kritik kararlardan biri, en uygun ve çekici ismi seçmektir. İdeal olarak, her kuruluşun amacı, marka adının farklı bölgeler, kültürler veya toplumlar arasında aynı etkiye ve anlama sahip olmasını sağlamak olacaktır. Ancak, bu her zaman mümkün değildir ve yanlış bir çeviri nedeniyle bir adın vermek istediği mesaj anlam kaymasına uğrayabilir.

Transfective, her zaman en iyi sonuca ulaşılabilmesini sağlamak için müşterilerine ajansların sağladığı isim test hizmetlerini sunmaktadır. Ülke içi pazarlama uzmanlarımız, odak grupları ve araştırma ekipleri aracılığıyla farklı bölgelerde kapsamlı araştırmalar yaparak derinlemesine bir genel fikir sunar. Üretilen sonuçlar kültürel olarak etkilidir ve seçilen ismin uluslararası piyasaların standartlarına göre yeterli olmasını sağlıyoruz.

GÖRÜNTÜ DANIŞMANLIĞI

Bir görüntünün hedef kitle üzerindeki etkisi çok güçlüdür ve yerel piyasanın dışından bir grafik/fotoğraf kullanıldığında Transfective, iletilmek istenen mesajı tam anlamıyla aktarabileceğimiz bir platform sağlar.

Transfective'deki kültür danışmanları, farklı çok dilli kampanyalar için en uygun görüntüleri dikkatle seçerler. Kullanılan grafikler, renk, fotoğraf, dijital sanat vb. sonuç olarak ürünün hedef kitleye ulaşmasında önemli bir rol oynar.