Hizmet Şartları

Hizmet Şartları

Aşağıdaki Hizmet Şartları (“Şartlar”) Transfective’in (“Transfective”, “biz” veya “bizim”) hizmetlerine, internet sitelerine ve uygulamalarına (topluca “Hizmet” olarak bilinir) erişiminizi ve nasıl kullandığınızı kontrol eder. Hizmete erişiminiz, bu Şartlara uymanıza ve kabul etmenize bağlıdır. Bu Şartlar, tüm kullanıcılar, ziyaretçiler ve Hizmete erişimi olan herkes için geçerlidir. Hizmetlere abone olmadan önce lütfen aşağıdaki şartları dikkatlice okuyun.

Hizmet Kullanımınız

Bu Hizmeti kullandığınızda, bu Şartlara tabi tutulursunuz. Hizmetlere, bir kuruluşun (iş veren) veya kurumun (”Kuruluş”) yerine erişiyorsanız, bu hükümleri Kuruluş adına kabul edersiniz ve ayrıca Kuruluşu bu Şartlara uymaya mecbur kılma hakkınız olduğunu garanti edersiniz. Bu bağlamda, “siz” ve “sizin” kelimeleri sizi ve Kuruluşu ifade eder.

Veriler, Projeler ve Gizliliğiniz

Hizmetlerimizi kullanmayı kabul ettiğinizde, Transfective’e proje, bilgi ve klasörler (genel olarak “İçerik” denilecektir) göndereceksiniz. Lütfen İçeriğinizin tüm sorumluluğunun sizde olduğunu unutmayın. Biz, bu tür içeriklerin hiçbir sorumluluğunu üstlenmeyiz. Aşağıda ayrıntılı bir şekilde açıklandığı gibi sağladığımız Şartlar, Hizmetleri yürütmek için kullanılanların haricindeki fikri mülkiyetiniz veya İçeriğiniz hakkında bize hak tanımaz. Bu Şartlar, İçeriğinizle yapmamızı istediklerinizi yerine getirmemiz için izin vermenize olanak tanır. Örneğin, otomatik yerelleştirme oluşturmak için İçeriğinizi analiz etmek veya barındırmak gibi. Ayrıca, Hizmetlerimizi yönetmek için yaptığımız tasarım gibi başka seçenekler de içerir. Bu, verileri tüm Müşteri bilgilerimize güvenle yedekleme yöntemimizi de içerir. Ayrıca, sunduğumuz Hizmetleri ortaya çıkarmamıza yardımcı olacak işlemleri yapmamıza da izin verirsiniz. Bu tür izinler, Hizmetlere erişmek ve kullanmak için Google ve Amazon gibi bize depolama alanı sağlayan birlikte iş yaptığımız güvenilir üçüncü tarafları da kapsamaktadır.

Gizlilik Politikamızdaki nadir istisnalar haricinde, Hizmetlerimizdeki değişikliklere rağmen, aşağıdaki durumlar dışında İçeriğinizi başkalarıyla paylaşmaktan kaçınırız:

(a) bizden paylaşmamızı isterseniz; (b) kanuni veya herhangi bir geçerli hukuki süreçler paylaşmamızı gerektirirse; veya (c) Hizmetleri kullanmanızı sağlamak için paylaşmak zorunda kalırsak. Gizlilik Politikamızda, bilgileri nasıl topladığımızı ve kullandığımızı açıklayacağız.

İçeriğin tüm sorumluluğu size ait olduğu halde, size ve Hizmette tercih ettiğiniz ayarlara uygun olarak diğer kullanıcılara Hizmetimizi sunmakla ilişkili İçeriği kopyalamak, kullanmak, işlemek, değiştirmek, yeniden üretmek, uyarlamak, basmak, yaymak, çevirisini yapmak, düzenlemek, görüntülemek, çeşitlendirmek ve dağıtmak için tarafımıza özel olmayan, dünya çapında, geri alınamayan, kalıcı, devredilebilir, telifsiz lisans sağlamayı kabul edersiniz. Herhangi bir Hizmet sağlama ile yakından ilişkili olarak, İçeriğinizi çeşitli medya, bilgisayar ağları üzerinde görüntülemek, iletmek veya dağıtmak için değiştirebilir ve bu İçeriği herhangi bir cihazın, ağın, hizmetin veya ortamın belirli bir sınırlamalarına veya gereksinimlerine uyarlamak için gerekli değişiklikleri yapabiliriz.

İçeriğinizin korunması ile ilgili sorumluluğun size ait olduğunu lütfen unutmayın. İçeriğinizde yapılan herhangi bir değişiklik veya kayıptan ya da bunların yedeklenmesi veya geri yüklenmesinden doğan masraflardan sorumlu değiliz.

Davranışınız

Hizmetlerin kullanım süresi boyunca, davranışlarınızdan, klasör ve dosyalarınızın materyallerinden ve diğer kişilerle olan iletişiminizden öncelikle siz sorumlusunuzdur, bu konuda Transfective sorumlu tutulamaz. Örneğin, bu Şartlarla çalışmanız için gereken izine sahip olup olmadığınızdan emin olmak sizin görevinizdir. Bazen, yönergelerimiz ile uyumluluk gerekçesiyle içeriklerinizi yeniden değerlendirmeyi tercih edebiliriz, ancak Transfective’in Hizmetler’deki verileri kontrol etme zorunluluğu olmadığını kabul edersiniz. Transfective, kullanıcı yayınlarının, dosyalarının ve Hizmetleri kullanarak eriştiğiniz diğer bilgilerin uygunluğundan, doğruluğundan, bütünlüğünden veya yasalara uygunluğundan sorumlu değildir.

Aşağıdaki özelliklere sahip İçeriği yükleyemezsiniz:

 • sizi, herhangi bir hayvanı veya başka herhangi bir kişiyi etkileyebilecek zarar, kayıp, duygusal sıkıntı, fiziksel yaralanma veya zihnen zarar görme, ölüm, şekil bozukluğu, engellilik durumuna ya da fiziksel veya zihinsel hastalıklara yol açabilecek;
 • herhangi bir kişiye veya mülke zarar verme veya başka bir kayıp riskine yer verebilecek;
 • kimlik bilgilerini isteyerek, uygunsuz içeriğe maruz bırakarak veya başka bir şekilde çocukları istismar edebilecek veya çocuklara zarar verebilecek;
 • haksız bir fiil veya suça katkıda bulunabilecek;
 • yasa dışı, küfürlü, zararlı, karalayıcı, ırkçı veya etnik değerlere saldırgan, ihlal, taciz, kişisel gizlilik veya tanıtım haklarını ihlal eden, başkalarına küçük düşüren, iftira niteliğinde, kutsal değerlere saygısız veya başka şekilde sakıncalı olarak gördüğümüz bilgi veya içeriğe sahip;
 • yasa dışı içeriğe sahip bilgiler içeren (başka bir tarafın işletmesine dair içeriden öğrenilen bilgilerinin veya ticari sırlarının ifşa edilmesi dahil);
 • güvene dayalı veya sözleşmeye dayalı ilişkiler kapsamında veya herhangi bir kanuna bağlı olarak erişilebilir kılma hakkınız olmayan içeriklere sahip; ya da
 • geçerli olmadığını ve yanlış olduğunu bildiğiniz bilgiler içerebilecek. Gönderdiğiniz bilgilerin herhangi bir tür hakkı ihlal etmediğini ve etmeyeceğini kabul edersiniz. Yükümlü olmamakla birlikte, Hükümlerimizin yasal şartlarını ihlal ettiğinize inandığımız İçerikleri kaldırma ve/veya reddetme hakkımızı saklı tutarız.

Her zaman, hakkımızı saklı tutarız ancak Hizmette muhteviyatı size ait olan herhangi bir içeriği çıkarmak veya paylaşmayı reddetme yükümlülüğümüz yoktur. Ayrıca, aşağıdakileri gerçekleştirmek için makul olduğuna inandığımız tüm verileri okuma, erişme, saklama ve ifşa etme hakkını saklı tutarız

 • Yürürlükteki herhangi bir düzenlemeyi, kanunu, yasal süreci veya resmi talebi yerine getirmek
 • gelecekteki ihlallerin gerekli araştırması da dahil olmak üzere Şartları uygulamak
 • Güvenlik, sahtekarlık veya teknik sorunları tespit etmek, belirlemek, önlemek veya ele almak
 • Kullanıcı destek taleplerine yönelik geri bildirim vermek, ya da
 • Transfective, kamu ve kullanıcılarının haklarının, güvenliğinin veya mülkiyetin güvence altına alınması.

Transfective Mülk, Telif Hakları ve Geri Bildirim

Hizmete ilişkin tüm çıkarlar, haklar ve unvan (kullanıcılar tarafından verilen İçerik dahil değildir) kuruluşumuzun ve lisans verenlerin münhasır mülkü olarak kalacaktır. Hizmet, hem Amerika Birleşik Devletleri’nin hem de yabancı ülkelerin ticari marka, telif hakkı ve diğer kanunları tarafından güvence altına alınmıştır. Şartlarda yer alan hiçbir hüküm, size Transfective adını veya herhangi bir Transfective logosunu, ticari markalarını, alan adlarını ve diğer benzersiz marka özelliklerini kullanma izni vermez. Transfective veya Hizmet hakkında verebileceğiniz herhangi bir öneri, geri bildirim veya yorum tamamen isteğe bağlıdır ve bu tür öneri, geri bildirim veya yorumları size karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeden veya uygun gördüğümüz şekilde kullanma hakkına sahibiz.

İçeriğin Kullanımı

Hizmette yer alan tüm İçerikler (kullanıcılarımız tarafından herkese açık olarak gönderilen veya özel olarak iletilen), bu İçeriği oluşturan kişinin birincil sorumluluğudur. Hizmet aracılığıyla yayınlanan herhangi bir İçeriğin veya iletişimin bütünlüğünü, doğruluğunu, güvenilirliğini veya kesinliğini onaylamıyoruz, temsil etmiyoruz, desteklemiyoruz veya garanti etmiyoruz. Ayrıca hizmetler yoluyla ifade edilen görüşleri de desteklemiyoruz. Hizmet aracılığıyla yayınlanan veya Hizmet aracılığıyla tarafınızdan alınan herhangi bir materyale veya İçeriğe güvenir veya bunları kullanırsanız, bunun sorumluluğu size aittir. Hiçbir durumda veya hiçbir koşul altında, herhangi bir materyal veya Hizmette herhangi bir İçeriğin kullanılması nedeniyle meydana gelen herhangi bir kayıp veya hasardan dolayı Transfective hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İçeriğinizin başka bir kullanıcı ve üçüncü tarafça kullanımı da dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, sağladığınız tüm İçerikler ve bundan sonra ortaya çıkan sonuçlardan, Hizmete erişiminiz veya kullanımınızdan yalnızca sizin sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Hizmete içerik gönderme iznine sahip değilseniz bunu burada anlarsınız. Göndermeniz sizi yükümlülük altına sokabilir. Transfective, bu Şartlar uyarınca Transfective ile paylaştığınız İçeriğinizin kullanımından hiçbir sorumluluk kabul etmez veya hiçbir şekilde yükümlü değildir. Ayrıca, bu şartlarda verilen hakların, önceden belirlenmiş şartlar ve koşullara kesin bir bağlılıkla kullanma amacıyla yükleme hakları da dahil olmak üzere bize verdiğiniz herhangi bir İçerikle alakalı hakların tanınmasına izin vermek için gerekli vekalet, hak ve yetkiye sahip olduğunuzu garanti edersiniz.

Hizmetlerimizin bazılarını kullanırken müşterinin yazılım paketini indirmeniz gerekmektedir. Bu nedenle, yalnızca Hizmetlere erişmeniz ve Hizmetleri kullanmanız için Transfective size Yazılımı kullanmak üzere, kısıtlı, devredilemez, ayrıcalıklı olmayan, geri alınabilir bir lisans sağlayacaktır. Yazılımı kullanma sözleşmeniz, fikri mülkiyet haklarımızı riske atabilecek şekilde bu Şartları ihlal ettiğinizde derhal iptal edilir. Bu nedenle, bu Şartlarda özellikle verilmemiş olan tüm hakları saklı tutarız. Lütfen yazılımı koda dönüştürmemeniz veya Yazılım üzerinde ters mühendislik yapmamanız, başka bir tarafın bunu yapmasına yardımcı olmamanız veya bunu yapmaya kalkışmamanız gerektiğini unutmayın. Yeni bir versiyonu hazır olduğunda Hizmetlerimizin, cihazlarınızdaki Yazılımı otomatik olarak güncelleyeceğini göz önünde bulundurun.

Transfective’in Kabul Edilebilir Kullanımı

 • Hizmeti yasa dışı ve kanunları ihlal eden amaçlarla veya çeşitli yasa dışı aktivitelerin tanıtılması için kullanamazsınız ve bu amaçla hizmete erişemezsiniz;
 • Hizmette, fikri mülkiyet kanunları ve gizlilik kanunları veya diğer sözleşme yükümlülükleri gibi geçerli yasaları ihlal eden herhangi bir içerik yayınlayamazsınız;
 • Hizmet aracılığıyla başka kişileri taklit edemez veya kafa karışıklığına, yanlış yönlendirmeye ya da başkalarını kandırmaya yol açabilecek şekilde kurum veya kişilerle olan bağlantınızı yanlış tanıtamazsınız;
 • Önceden izinleri ve yetkileri olmadan sokak adresi, kredi kartı numaraları veya Sosyal Güvenlik ve Ulusal Kimlik numaraları da dahil olmak üzere başkalarının kişisel kimlik verilerini gönderemez veya yayınlayamazsınız;
 • Başka bir kullanıcının bilgisayarına veya tarayıcısına zarar vermek ya da bozmak ya da Hizmetin özel alanlarına erişmek, risk almak ya da kullanmak ya da Transfective sağlayıcılarının hassas dağıtım sistemlerini kullanmak amacıyla kötü amaçlı içeriğin bağlantısını veremez veya bu içerikleri yayınlayamazsınız;
 • Herhangi bir ağın güvenlik açığını taratamaz veya kimlik doğrulama önlemlerini ya da güvenlik uygulamalarını ihlal edemezsiniz; Hizmetlere Transfective’in herkese açık olarak desteklenen arayüzleri dışında herhangi bir yolla erişemezsiniz;
 • Herhangi bir gönderi veya postada herhangi bir IP paketi başlığının veya başlık bilgisinin sahtesini yapamazsınız, ya da aldatıcı ya da yanlış bilgiler göndermek için Hizmeti kullanamazsınız; bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmette bir virüse yol açarak, aşırı yükleme yaparak, art arda gönderim yaparak, toplu e-posta göndererek, e-posta bombardımanı yaparak herhangi bir kullanıcının, sunucu veya ağın erişimini aksatamazsınız; ya da Hizmetin işleyişini aksatacak ya da aşırı yük bindirecek şekilde İçerik oluşturamazsınız.
 • Uluslararası kullanıcılar, çevrimiçi davranış ve kabul edilebilir içerikle ilgili tüm yerel yasalara uymayı kabul eder.

Gizlilik

Kullanıcılarımızın gizliliğine öncelik veririz. Kişisel tanımlayıcı verileri ve kişisel olmayan tanımlayıcı verileri Gizlilik Politikamızda açıklandığı gibi topladığımızı, kullandığımızı ve dağıttığımızı unutmayın. Transfective Hizmetini kullanarak bu tür bilgilerin toplanmasını ve verilerinizin dünyanın herhangi bir yerinde toplanmasını, aktarılmasını, kullanılmasını ve işlenmesini kabul edersiniz.

Transfective, diğer kişilerin fikri mülkiyetine saygı duyar ve bir kullanıcı olarak sizin de bunu yapmanızı ister. Bize doğru bir şekilde sağlandıkları takdirde veya yasalara uygun olmaları durumunda, telif hakkı ihlali bildirim taleplerine yanıt vereceğimizi lütfen unutmayın.

Garanti Verilmez – Transfective “OLDUĞU GİBİ” Müsaittir

Müşterilerimize mükemmel hizmet sağlamayı öncelik olarak belirlemiş olsak da hizmet hakkında üzerine vaatte bulunamayacağımız birçok nokta vardır. Örneğin, “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANAN YAZILIM VE HİZMETLER GARANTİ VEYA BİR KOŞUL UYGULANMAKSIZIN SİZİN SORUMLULUĞUNUZDA SAĞLANIR. AYNI DOĞRULTUDA, TİCARİ VERİMLİLİK, İHLAL ETMEME DURUMU İÇİN UYGUNLUK VEYA ÖZEL BİR AMAÇLA İLİŞKİLİ GARANTİLERİ REDDEDİYORUZ.

Ayrıca Transfective verilerin bozulması, bilgisayar sisteminizin zarar görmesine yol açabilecek herhangi bir risk veya zarar için veya Hizmetlere ya da Yazılımlara erişiminizden kaynaklanabilecek diğer riskler için sorumluluk üstlenmeyecektir.

Sorumluluk Tahdidi

KANUN UYARINCA, Transfective, İŞTİRAKLERİ, ÇALIŞANLARI, GÖREVLİLERİ, ACENTELERİ, TEDARİKÇİLERİ VE DESTEKÇİLERİ AŞAĞIDAKİLERDEN SORUMLU DEĞİLDİR:

(I) HERHANGİ BİR YASAL HUKUK TEORİSİNE BAKILMAKSIZIN, BU ZARARLARIN OLASILIĞI KONUSUNDA UYARILIP UYARILMAMAMIZDAN BAĞIMSIZ OLARAK, HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, ÖZEL OLARAK, KAZARA, CEZAİ VEYA SONUÇSAL (VERİ KAYBI, KULLANIM, KAZANÇ VEYA İŞ KAYBI DAHİL) ZARARLAR VE HATTA BİR ÇÖZÜM AMACINI YERİNE GETİREMEDİĞİNDE DAHİ;

(II) MALİYETİ 100 $’DAN FAZLA OLAN HİZMETLERİMİZ İÇİN VEYA HİZMETİN SON ÜÇ AYINDA TRANSFECTIVE’E ÖDEDİĞİNİZ TUTARLAR İÇİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜK. Lütfen Birleşik Devletler’in bu paragraftaki sınırlandırmalara izin vermediğini ve bu yüzden orada ikamet ediyor veya ticaret yapıyorsanız bu sınırlandırmaların sizin için geçerli olmadığını göz önünde bulundurun.

Muhtelif Yasal Koşullar

Burada ve aşağıda verilen bu Şartlar, lisans ve haklar size atanamaz veya devredilemez. Ancak, Transfective tarafından hiçbir kısıtlama olmaksızın atanabilir. Sizin tarafınızdan yapılan herhangi bir atama veya transfer girişimi geçersiz olacaktır.

Bu tür bir girişimden sonra sizinle yaşadığımız anlaşmazlığı çözüme kavuşturamadığımız bir durumda, ticari kurallara uygun olarak, New York’taki Amerikan Tahkim Birliği aracılığıyla herhangi bir anlaşmazlığı veya tartışmayı mahkemeye taşımadan hakem gözetiminde çözmeyi kabul edeceğiz. Hakem tarafından verilen karar tahkim masraflarını, avukat ücretlerini ve bilirkişilere ve tanıklara ilişkin masrafları içerebilir. Hakem tarafından verilen hükme ilişkin herhangi bir karar, yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemede yürürlüğe konabilir. Şartlar ve koşullarımızın bu Bölümünde yer alan hiçbir husus, Transfective'in mülkiyete ait menfaatlerimizi korumak için mahkemelerden adil bir şekilde yardım istemesini engellemeyecektir. Bununla birlikte, lütfen unutmayın ki:

TÜM TALEPLERİN, HERHANGİ BİR TOPLULUK VEYA TEMSİLCİ İŞLEMİNDE BİR TOPLULUK ÜYESİ VEYA DAVACI OLARAK DEĞİL, HER İKİ TARAFIN DA BİREYSEL KAPASİTESİNDE İLERİ SÜRÜLMESİ GEREKMEKTEDİR. ŞARTLARIMIZI KABUL EDEREK SİZ VE TRANSFECTİVE’İN TOPLU DAVASINA VEYA JÜRİ HUZURUNDA DAVASINA KATILMA HAKKINA SAHİP OLURSUNUZ.

TÜM TALEPLERİN, HERHANGİ BİR TOPLULUK VEYA TEMSİLCİ İŞLEMİNDE BİR TOPLULUK ÜYESİ VEYA DAVACI OLARAK DEĞİL, HER İKİ TARAFIN DA BİREYSEL KAPASİTESİNDE İLERİ SÜRÜLMESİ GEREKMEKTEDİR. ŞARTLARIMIZI KABUL EDEREK SİZ VE TRANSFECTİVE’İN TOPLU DAVASINA VEYA JÜRİ HUZURUNDA DAVASINA KATILMA HAKKINA SAHİP OLURSUNUZ.

Gizlilik İlkesi

Yürürlülük Tarihi: 01 Ocak 2019

Bilgileriniz ve gizliliğiniz bizim için hayati önem taşır. Transfective olarak şeffaflık konusuna büyük önem vermekteyiz. Size ve verilerinize ilişkin bilgileri nasıl aldığımız, yönettiğimiz, kullandığımız ve paylaştığımız konusunda şeffaf olmak.

Bu Gizlilik Politikası, sizden aldığımız bilgiler ve hizmetlerimizi, ürünlerimizi veya başka bir şekilde bizimle etkileşime geçmek için kullandığınız zaman (örneğin, etkinliklerimize katılma) üzerinde durur. Bu, benzersiz bir politika gösterilmediği sürece geçerlidir. Oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Bu özel politikada, bu ürünleri ve sunduğumuz diğer tüm hizmetleri ve İnternet sitelerini “Hizmetler” olarak ifade ediyoruz.

Bu politika, hakkınızdaki verileri yönetme ve kullanma yöntemlerimiz ile ilgili seçeneklerinizi açıklar. Seçimleriniz, hakkınızdaki bilgilerin belirli kullanımlarına karşı gelmenizden farklıdır. Ayrıca hakkınızdaki bazı bilgileri nasıl güncelleyebileceğinizi de içerir. Politikamızı kabul etmiyorsanız lütfen Hizmetlerimizi kullanmayın veya Transfective’e ait diğer birimlere erişim sağlamayın.

Hizmetlerimizi bir kuruluşla (örneğin, işvereniniz) anlaşma kapsamında sağladığımız durumlarda, bu kuruluş Hizmetlere gönderilen ve Hizmetler tarafından saklanan bilgiler üzerinde kontrole sahiptir. Daha fazla ayrıntı için lütfen aşağıdaki Son Kullanıcılar için Bildirim bölümümüze bakın.

Ayrıca, bu Gizlilik Politikası, internet uygulamasını (topluca “Hizmetler” olarak bilinir) ve çeşitli Transfective internet sitelerini (topluca “İnternet Siteleri” olarak adlandırılır) ve bizimle paylaşabileceğiniz diğer iletişim araçlarını (kullanıcı konferansları, müşteri hizmetleri soruları ve birçok farklı seçenek) içeren dizgi yönetim platformumuz için de geçerlidir.

Politikamız, Transfective yoluyla (“Üçüncü Taraf Hizmetleri”) veya diğer üçüncü taraf hizmetleri, ürünleri veya işletmeleri aracılığıyla Hizmetlerle entegre olan herhangi bir üçüncü taraf uygulaması veya yazılımı için geçerli değildir. Ayrıca, başka bir sözleşme Hizmetlerin (“Hizmet Sözleşmesi”) teslimatını, erişimini, yönetimini ve kullanımını ve Hizmetler hesapları (veya “Müşteri Verileri”) aracılığıyla gönderilen dosya, mesaj ve diğer içeriklerin işlenmesini kontrol eder. Hizmet Sözleşmesini (“Müşteri”) kabul eden kuruluş (yani işvereniniz veya başka bir kuruluş) Hizmetlerin (”Kuruluşları”) ve Müşteri Verilerinin durumundan sorumludur. Kuruluş ayarları ve gizlilik konuları hakkında herhangi bir sorunuz veya danışmak istediğiniz bir konu varsa, lütfen Hesabınızın sahibiyle bağlantı kurun.

Diğer Bilgiler:

Organizasyon ve Hesap Bilgileri

Hesabınızı oluşturmak için Kuruluş Sahibi’nin (işvereniniz veya araç yöneticisi) ve sizin isim, telefon numarası (isteğe bağlı), e-posta adresi, parola, Kuruluştaki görev (isteğe bağlı), saat dilimi ve benzeri diğer hesap detaylarını tarafımıza sağlamanız gerekmektedir. Ayrıca, sizin veya Kuruluşun sahibinin, hesabınızı güncellemek için verilen kimlik bilgileriyle (kullanıcı adı ve şifre) oturum açmanız/açması gerekir. Bununla, erişebileceğiniz ayarları değiştirebilirsiniz. Kuruluş Sahibiniz sizi bir Çalışma Alanına davet etmek veya bir Hesaba eklemek isterse bunu e-posta aracılığıyla yapabilir.

Çerezler ve Diğer İzleme Teknolojileri

Analistlerimiz ve reklamcılık ortaklarımız gibi üçüncü taraf iş ortaklarımızla, düzgün çalışmak ve sizi birden fazla Hizmet ve cihazda tanımlamak için izleme teknolojilerini (örneğin: pikseller, İnternet işaretçileri ve cihaz tanımlayıcıları) ve çerezleri kullanıyoruz.

Üçüncü Taraf Hizmetleri

Bilgilerimizi daha kullanışlı hale getirmek için denetlediğimiz kurumumuz, iş ortaklarımız veya başkalarına ilişkin kurumlar, pazarlama kampanyaları, sektörler, İnternet sitesi ziyaretçileri ve diğer konular hakkında Transfective’in bilgi alacağını göz önünde bulundurun. Bu bilgiler, topladığımız Diğer Bilgilerle birlikte işlenebilir. Aynı zamanda, IP adreslerinin karşılık geldiği ülke veya posta kodlarının belirlenmesi de dahil olmak üzere toplu düzey bilgisi içerebilir. Açıkça: örneğin bir e-posta veya çevrimiçi pazarlama kampanyasının ne kadar iyi yürütüldüğü.

Transfective'a Sağlanan Ek Bilgiler

Bir yarışmaya, hedef gruba, organizasyon veya etkinliğe katıldığınızda, iş başvurusu yaptığınızda, sosyal medya hesaplarımızla etkileşime girdiğinizde, ofisimizi ziyaret ettiğinizde veya İnternet sitelerimizden destek talebi gönderildiğinde Diğer Bilgileri kabul ediyor ve saklıyoruz. Genel olarak, hiç kimse Müşteri Verilerini veya Diğer Bilgileri vermek için herhangi bir sözleşme yükümlülüğü altında değildir. Bununla birlikte, bazı Bilgilerin otomatik olarak toplanacağını ve bir Kuruluşun kurulum ayrıntılarını içeren bazı Bilgilerin bize verilmemesi durumunda, Hizmetlerin sunulmasını için bunların isteneceğini lütfen unutmayın.

Son Kullanıcılar için Duyuru

Transfective’de, ürünlerimiz kuruluşlar tarafından kullanılmak üzere oluşturulur. Sunduğumuz Hizmetlere yalnızca bir kuruluş (örneğin, işvereniniz) aracılığıyla erişebiliyorsanız, bu kuruluş Hizmetlerin tek yöneticisi olacaktır. Kuruluş, kontrol ettiği tüm Hizmet veya hesaplardan sorumludur. Bu durum deneyiminize benziyorsa, gizlilik sorularınızı yöneticinize yönlendirin. Çünkü Hizmetleri kullanmanız kuruluşun politikaları tarafından belirlenir. Transfective, bir yöneticinin kuruluşunun güvenlik veya gizlilik prosedürlerinden sorumlu değildir. Bu koşul, bu politikadan farklı olabilir.

Yöneticiler size, hesabınızın parolasını sıfırlamanızı; Hizmetlere erişiminize ara vermenizi, bekletmenizi veya son vermenizi; hesabınızdaki bilgileri yönetmenizi ve bilgilere ulaşmanızı; bilgileri hesabınızda saklamanızı; üçüncü taraf uygulamalarını kurmanızı veya kaldırmanızı söyleyebilir.

Yöneticiler genellikle hesap erişiminizi engelleyebilir, kısıtlayabilir veya sonlandırabilir. Aynı zamanda yöneticiler, hesabınıza bağlı olan e-posta adresini değiştirebilir; profil ayrıntılarınız gibi, bilgilerinizi değiştirebilir veya yönetebilir; bilgileri kısıtlamanızı, düzenlemenizi, silmenizi veya değiştirmenizi engelleyebilir.

Hizmetleri kullanmak için kuruluşunuz tarafından sağlanan bir e-postayı (iş adresi gibi) kullandığınızda, bu etki alanı adının sahibi, Hizmetlere erişiminiz ve hesabınızı kontrol etmeniz üzerinde yönetimsel kontrol seviyesine sahip olabilir. Bu durum, Hizmetleri yönetmediğinizde veya adres kuruluşunuz tarafından size verildiğinde olur. Bunlardan herhangi biri gerçekleştiğinde bir bildirim alacaksınız.

Bir yöneticinin hesabınızı ya da Hizmetleri nasıl kullanacağınızı kontrol etmesine karşıysanız Hizmetlere kayıt olmak için kişisel e-posta adresinizi kullandığınızdan emin olun. Aynı zamanda, daha önceden bir yönetici hizmetlerinize erişim sağlamadıysa veya hesabınız üzerinde denetim hakkını kullanmadıysa profilinizdeki hesap ayarlarınız aracılığıyla hesabınıza bağlı e-postayı güncelleyebilirsiniz. Yöneticinin Hizmetleriniz veya hesabınız üzerinde kontrol hakkını kullandığı andan itibaren yöneticinin onayı olmadan hesabınıza bağlı olan e-posta adresini değiştiremeyeceğinizi lütfen unutmayın.

Lütfen yöneticinizin kuruluş politikalarını inceleyin veya daha fazla bilgi istiyorsanız kuruluşunuzla iletişim kurun.

Bilgileri Nasıl Kullanırız?

Müşteri Bilgileri, Transfective tarafından Müşterinin talimatlarına uygun olarak kullanılacaktır. Aynı zamanda Hizmetler Sözleşmesindeki uygun ilkeleri ve geçerli kanun tarafından belirlenmiş gereksinimleri de göz önünde bulundurabiliriz. Transfective Müşteri Verilerini işler, ancak Müşteri kendi verilerinin tek denetleyicisidir. Müşteri, ayarları yapılandırmak ve görevler atamak, Kuruluşa erişimi kaldırmak ve erişim sağlamak, Müşteri Verilerine erişmek, verileri yönetmek, kaldırmak, dışa aktarmak ve paylaşmak için Hizmetleri kullanabilir.

Transfective aynı zamanda Hizmetlerimizin, işletmemizin ve İnternet sitelerinin yürütülmesini sağlayarak işletmenin meşru menfaatlerini artırmak için Diğer Bilgileri kullanır. Açıkça belirtmek gerekirse Diğer Bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanırız:

Hizmetlerimizi, İnternet Sitelerimizi ve iş modelimizi sunmak, güncellemek, sürdürmek ve korumak için

Bu madde, Hizmetlerin, Hizmetler Sözleşmesi aracılığıyla sunulmasına yardımcı olmak, hizmet hatalarını belirlemek, güvenlik veya diğer teknik sorunları çözmek ve eğilimleri, kullanımı ve diğer etkinlikleri incelemek ve yönetmek için veya bir Ekip Üyesinin talebi üzerine Diğer Bilgilerin kullanımını içerir.

 • Yasal bir sürece, yönetmeliğe veya ilgili bir yasaya göre.
 • İsteklerinize, sorularınıza ve yorumlarınıza yanıt vermek için bir iletişim aracı.

Bize ulaştığınızda, Diğer Bilgilerinize yanıt verebilme ihtimalimiz vardır.

İlave özellikler geliştirmek ve sunmak için

Hizmetlerin her Kuruluş ve Ekip Üyesi için mümkün olduğunca ilgili ve yararlı olmasını sağlıyoruz.

E-posta ve diğer iletişim yöntemlerini göndermek için

Transfective size teknik, hizmetle ilgili ve diğer idari iş akışı bildirimlerini, e-posta iletilerini ve diğer çeşitli iletişim yollarını gönderebilir. Hizmetlerimiz ve Hizmetlerle ilgili tekliflerimizdeki yeni gelişmeler hakkında size bilgi vermek için sizinle iletişim kurabiliriz. Ayrıca, sahtekarlık ve güvenlik bildirimleri de dahil olmak üzere Hizmetlerle ilgili bildirimler de göndereceğiz. Bir Transfective temsilcisi ile görüşmek ya da belirli bir bilgi almak isterseniz size ulaşacağız. Bu iletişimler sunduğumuz Hizmetlerin önemli bir parçasıdır. Lütfen iletişimlerimizden ayrılmayı seçemeyeceğinizi unutmayın. Ayrıca, periyodik olarak tanıtım amaçlı, yeni ürün özelliklerini ve şirket hakkında diğer haberleri içeren e-postalar gönderebiliriz. Bunlar pazarlama mesajları olduğu için alma tercihlerinizi belirleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

Faturalandırma, hesap yönetimi ve diğer idari konular için

Transfective, faturalandırma, organizasyon yönetimi ve diğer konular için size ulaşabilir. Hesapları idare etmek ve yönetmenin yanı sıra faturalandırma ve ödemeleri takip etmek için kuruluş verilerini kullanırız.

Güvenlik sorunlarını ve kötüye kullanımı araştırmak ve önlemeye yardımcı olmak için

Bir veri toplandığında veya tanımları kaldırıldığında, tanımlanabilir gerçek bir kişiyle neredeyse hiç ilişkilendirilmez. Transfective bu bilgileri ticari amaçlarla kullanabilir. Oluşturulmakta olan bilgiler tanımlanmış veya tanımlanabilir bir kişiye bağlanabilir, mevcut ve geçerli veri koruma yasası uyarınca kişisel veriler olarak korunur. Bu Gizlilik Politikasında, bu bilgiler “Kişisel Veriler” olarak tanımlanır.

Verilerin Saklanması

Transfective Müşteri Verilerini yalnızca Müşterinin talimatlarına uygun olarak saklayacaktır. Bunu kanunen gerekli uygulanabilir koşullar ve Hizmet Sözleşmesindeki koşullar uyarınca da gerçekleştirebiliriz. Ayrıca, Transfective hesabınız şirketimiz bünyesinde etkin olduğu sürece veya tarafınıza Hizmetleri sağlamakla yükümlü olduğumuz süre boyunca kişisel verilerinizi saklayacağız. Hesabınızı sonlandırmamızı talep etmek veya hizmetlerimizi gerçekleştirmek için bilgilerinizi kullanmayı bırakmamızı talep etmek isterseniz “privacy@Transfective.com” adresine bir hesap iptal talebi göndererek hesabınızı iptal edebilirsiniz. Aynı işlemi Kuruluşunuzun sahibinden sizi çıkarmasını talep ederek de gerçekleştirebilirsiniz. Bu bağlamda, anlaşmamızı uygulamak, anlaşmazlıkları çözmek ve yasal gereksinimlerimize uymak için verilerinizi tutabilir ve yönetebiliriz. Bu yükümlülükler doğrultusunda, bir talep alır almaz bilgilerinizin silinmesi üzerine çalışacağız. Ancak, bilgilerinizin sunucularımızdan tamamen silinmesinde bir miktar gecikme yaşanabileceğini lütfen göz önünde bulundurun. Ayrıca, yedeklenen sürümlerimiz silme işleminden sonra dahi kalabilir. Aynı zamanda sunucularımız üzerinden diğer kullanıcılarla paylaştığınız dosyaları da silmiyoruz.

Bilgilerin Paylaşılması ve İfşa Edilmesi

Transfective’ın Hüküm ve Koşulları’nın bu kısmı, bu kuruluşun Bilgileri nasıl yönetebileceğini, açıklayabileceğini ve paylaşabileceğini ele alır. Müşterilerin, Bilgilerinin paylaşım süreci ve ifşa edilmesi için politikalarını ve uygulamalarını tercih etmelerine izin veriyoruz. Müşterilerin veya üçüncü tarafların yaptığı bu seçim üzerinde Transfective’in denetim hakkı yoktur.

Müşterinin Talimatları

Transfective, Müşteri Verilerini yalnızca Müşterilerimizin talimatları doğrultusunda açıklama ve paylaşma hakkına sahiptir. Bu ayrıca Müşterinin Hizmetleri kullanımında, Müşteri Sözleşmesinde yer alan ve geçerli ve standart yasalara ve yasal işlemlere göre geçerli olan gerekli şartları da içerir.

Hizmetlerin Görüntülenmesi

Bir Ekip Üyesinin Diğer Bilgileri girmesi durumunda, bilgiler bağlı veya aynı Çalışma Alanlarını paylaştıkları sürece diğer Ekip Üyeleri tarafından da görülebilir. Örneğin, her Ekip Üyesinin e-posta adresi kendi Çalışma Alanı profilinde görüntülenecektir.

Diğer Kişilerle İş Birliği Yapılması

Burada Transfective’in Hizmetleri, bireysel Çalışma Alanlarında çalışan Ekip Üyelerinin işbirliği yapmalarına yardımcı olmak için çeşitli yollar sunar. Ortak çalışma şekli paylaşılan kanallardır. Bir Ekip Üyesinin profil ayrıntıları da dahil olmak üzere Diğer Bilgiler paylaşılabilir. Bu, diğer Çalışma Alanlarının uygulamalarına, düzenlemelerine ve politikalarına bağlıdır.

Müşteri Erişimi

Diğer Bilgilere erişimi değiştirme ve kısıtlamaya erişimi olan belirli kişi grupları vardır. Bunlar arasında yöneticiler, ekip üyeleri, sahipler ve diğer Müşteri temsilcileri ve personeli bulunmaktadır. Hizmet, profil ayrıntılarınıza erişme veya bunları değiştirme ve Çalışma Alanı işlevlerinin günlüklerini dışa aktarma yeteneğine sahiptir.

Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları ve İş Ortakları

Operasyonumuzu desteklemek ve Diğer Bilgileri analiz etmek için iş ortakları ve hizmet sağlayıcılar olarak bireylerin ve üçüncü taraf şirketlerin hizmetlerine ihtiyacımız olabilir. Örneğin, bu üçüncü taraf hizmetleri depolama ve sanal bilgi işlem hizmetleri sağlayabilir.

Üçüncü Taraf Hizmetleri

Müşteri, Ekip Üyelerinin Üçüncü Taraf Hizmetlerini etkinleştirmesine izin verebilir. Bu hizmet ile Transfective, Üçüncü Taraf Hizmetlerine Diğer Bilgileri aktarabilir. Üçüncü Taraf Hizmetlerinin Transfective tarafından kontrol edilmediği, yönetilmediği veya sahip olunmadığını bilmelisiniz. Ayrıca, bilgi toplamak için kendi uygulamalarına veya politikalarına sahip olsalar da olmasalar da üçüncü tarafların Diğer Bilgilere erişimi vardır. Danışmak istediğiniz konular ve diğer sorularınız için lütfen Üçüncü Taraf Hizmetlerindeki bildirimlere ve gizlilik ayarlarına göz atınız.

Kurumsal İştirakler

Diğer Bilgilerinizi kurumsal ortaklarımızla paylaşabiliriz. Fakat Transfective bunu ancak onayınızı aldıktan sonra yapar.

Transfective’in herhangi bir işletmesinde değişiklik olduğunda

Bir devir alma, birleşme, fesih, iflas, yeniden yapılanma, finansman işleminde, Transfective hisselerinin veya varlıklarının tamamının ya da bir kısmının satışında, menkul kıymetlerinin halka arz edilmesinde, şirketimizin herhangi bir kısmının devralınmasında ya da durum tespiti gibi faaliyetlerin tefekkür edilmesine ilişkin önlemlerde yer alırsak, Diğer Bilgilerin tamamı veya bir kısmı devredilebilir ya da paylaşılabilir. Ancak bu gizlilik düzenlemelerine göre değişiklik gösterir.

Birleştirilmiş veya Gizli Veriler

Birleştirilmiş Diğer Bilgileri büyük olasılıkla paylaşabileceğimiz veya kullanabileceğimiz başka bir örnek, iş araştırması yapmak istediğimiz zamandır. Ayrıca, birleştirilmiş Diğer Bilgileri ticari amaçlarla ortaklarımızla paylaşabiliriz. Potansiyel bir müşteriye, ortalama bir dizgi yönetimi için toplu miktarda para veya zaman tasarrufu sağlayabileceğini söyleyebiliriz.

Yasalara Uymak için

Bilgileriniz için bir talep aldığımızda, açıklamanın yürürlükteki yönetmelik tarafından gerekli olduğuna inanırsak, Diğer Bilgileri ifşa etme ihtimalimiz vardır.

Haklarımızı uygulamak, sahtekarlığı önlemek ve güvenlik için

Transfective’in ve diğer üçüncü tarafların mülkiyetini, haklarını veya güvenliğini korumak ve saklamak için bu aynı zamanda politikaların uygulanmasını veya güvenlik sorunlarının araştırılması ve önlenmesi ile de ilgilidir.

Onay ile

Transfective onay aldığında, diğer Bilgileri üçüncü taraflarla paylaşma olasılığımız vardır.

Güvenlik

Transfective veri güvenliğine öncelik verir. Ayrıca Transfective, verdiğiniz diğer bilgileri olası yanlış kullanım ve yetkilendirilmeden ifşa edilmesinden uzak tutmak için yorulmaksızın çalışır. Bu adımlar, aldığımız, işlediğimiz ve sakladığımız bilgilerin hassasiyetini göz ardı etmez.

Bilgilerin depolanması ve güvenliği

Topladığımız tüm bilgileri barındırmak için, faaliyet gösterdiğimiz tüm bölgelerdeki veri barındırma hizmeti sağlayıcılarının avantajlarından yararlanıyoruz. Bunun yanı sıra, paylaştığınız verileri korumak için farklı yararlı teknik önlemlerden de faydalanıyoruz. Bilgilerinizi sakladığımız yer hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Google’ın Bulut barındırma altyapısı sayfasını ziyaret edin: https://cloud.google.com. Bilgilerinizi korumak için güvenlik önlemleri almamıza rağmen, hiçbir güvenlik çerçevesinin geçilemez olmadığını bilin. İnternetin doğası gereği, internette depolama sürecinde veya internet üzerinden aktarım sırasında veya bakım yaptığımız sürede bilginin harici saldırıya karşı tamamen güvenli olduğunu söyleyemeyiz. Veri merkezi Hizmetlerimizi kullandığınız bir durumda, depolanan verileri korumak sizin sorumluluğunuzdadır. Hizmetlerimize eklediğiniz tüm bilgilere erişim sağlamanız sizin elinizdedir.

Bilgileri ne kadar süreyle saklarız

Kişisel bilgilerinizi ne kadar süreyle saklayacağımızın süresi büyük ölçüde aşağıda açıklanan bilgilerin türüne ve niteliğine bağlıdır. Makul bir süre sonra, bilgilerinizi anonim hale getiririz veya bilgileri sileriz. Bunun mümkün olmadığı durumlarda (bazen, bilgiler yedekleme arşivlerinde saklanmış olabilir), bilgilerin silinip silinemeyeceğini belirleyene kadar, bilgilerinizi sonraki kullanımdan güvenli bir şekilde saklamaya ve korumaya devam ediyoruz.

Hesap bilgileri

Hesabınız aktif olduğu sürece tüm hesap bilgilerinizi saklarız. Ayrıca, devre dışı bıraktıktan sonra bile bilgilerinizi yalnızca makul bir süre boyunca saklarız. Bunu hesabınızı yeniden etkinleştirmeyi seçme ihtimalinize karşı yaparız. Bilgilerinizi makul derecede ölçme kararını almamızın bir diğer nedeni de yükümlülüklerimizi yerine getirmektir. Ayrıca, anlaşmazlıkları çözmek, ticari işlemleri desteklemek, zaman içinde Hizmetlerimizi geliştirmek ve sözleşmelerimizi uygulamak için buna ihtiyacımız var. Ancak, bilgilerinizi Hizmetimizi geliştirmek için sakladığımız durumlarda doğrudan sizi tanıtan bilgileri sileriz.

Hizmetlerde paylaştığınız bilgiler

Kullanıcıların ve ekibinizin Hizmetleri kullanmasını sağlamak için sizden aldığımız tüm içeriği ve kişisel bilgileri saklarız. Bu durum hesabınızın devre dışı bırakılması veya kullanılmaz olması halinde meydana gelir. Örneğin, kullanıcılarımıza gönderdiğiniz mesajlardan bazılarını sürekli olarak görüntüleriz. Üstelik, Hizmetlerde paylaştığınız içeriği de bırakıyoruz.

Yönetilen hesaplar

Sunduğumuz Hizmetlere bir kuruluş (yani işvereniniz) aracılığıyla erişebileceğiniz durumda, kişisel bilgilerinizi yönetilen hesabınızın yöneticisi tarafından onaylandığı sürece sakladığımızdan emin oluruz. Bu soruna ilişkin daha fazla bilgi edinmek için yukarıda görebileceğiniz “Yönetilen hesaplar ve yöneticiler” bölümünü tekrar ziyaret edin.

Çocuklara Yönelik Politikamız

Hizmetlerimiz 16 yaşından küçük kişiler için uygun değildir. Aynı zamanda, 16 yaşından küçük çocuklardan kimlik bilgilerini kasıtlı olarak almıyoruz. Koruyucu veya ebeveyni olarak, çocuğunuzun Transfective’e Kişisel Bilgiler verdiğini fark ederseniz privacy@Transfective.com adresinden bize ulaşın. Diğer yandan, 16 yaşından küçük birinin bize Kişisel Veriler sağladığını öğrenirsek, bu tür bilgileri veri tabanımızdan çıkaracağız.

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Transfective, düzenli aralıklarla Gizlilik Politikasında değişiklik yapmaya açıktır. Bu durum, sektör düzenlemeleri, standartları ve kanunların zamanla değişmesinden kaynaklanmaktadır. Başka bir deyişle Transfective işletmenin işleyişinde değişiklikler uygulayabilir, bu da Gizlilik Politikasında bir değişikliğe neden olabilir. Sizi bilgilendirmek için bu sayfa en son değişiklikleri yayınlayacaktır, bu yüzden Gizlilik Politikamızı tekrar ziyaret etmenizi umarız. Değişikliklerin gizliliğinizde değişiklik yaratması halinde sizi özel olarak bilgilendireceğiz. Bildirimler tarafınıza Hizmetler veya e-posta aracılığıyla ulaştırılacaktır. Politikadaki değişiklikler sizin için uygun değilse Hizmetlerdeki hesabınızı devre dışı bırakın. Kuruluşunuzun kontrolündeki verilerin kaldırılmasını istiyorsanız iş yeri sahibine ulaşın.

Veri Koruma Görevlisi

Veri Koruma Görevlimize ulaşmak için privacy@Transfective.com adresine bir e-posta gönderin.

Haklarınız

Kişisel bilgilere göre, Avrupa Ekonomik Alanı’ndakiler de dahil olmak üzere bazı ülkelerde ikamet eden müşterilerin özel hakları vardır. Ayrıca, verilerinizi silme veya düzeltme, herhangi bir bilgiye erişim isteme veya güncelleme talep etme hakkınız da vardır. Ancak, bu hak yasayla verilen muafiyetlere tabidir. Mevcut ayarlardan ve araçlardan herhangi birini kullanamadığınızı fark ederseniz, daha fazla yardım ve erişim için Kuruluşunuzun sahibiyle bağlantı kurun.

Transfective’in Kişisel Verilerinizi işleme yöntemi Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ndeki ayrıntılarına tabidir, ayrıca kişisel verilerinizi dikkatle incelemek için yukarıda açıklandığı üzere Transfective meşru menfaatlerine son derece bağlıdır. Pazarlama amacıyla Transfective Kişisel Verilerinizi oluşturan diğer verilerin üzerinden de geçebilir. Ne olursa olsun, Transfective’in verilerinizi bu amaçla kullanmasına itiraz etme hakkınız vardır.

Transfective'le iletişime geçilmesi

Gizlilik Politikamız ve uygulamalarımızla ilgili herhangi bir sorunuz varsa Transfective ile iletişime geçin. Yasal haklarınızı kullanmanız gerekip gerekmediğini de öğrenelim. Danışmak istediğiniz diğer konular için de privacy@Transfective.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.